cm wheel usa

CM WHEEL USA®

ในด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้า CM Group1689 Co.,Ltd. ได้ทดสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าของเราเป็นตามมาตรฐาน อเมริกา American Society for Testing and Materials (ASTM) ซึ่งการทดสอบความสามารถในด้านเทคนิคต่างๆ ในคุณสมบัติของล้อเรานี้ มีมาตรฐานการรับรองจากสถาบันชั้นนำของประเทศ เพื่อการันตีในคุณภาพสินค้าให้ตรงคุณสมบัติและได้มาตรฐานการใช้งานที่แท้จริง 

เรามีประสบการณ์ในวงการล้อรถเข็นมามากกว่า 20ปี ก่อนดำเนินการก่อตั้งกิจการ เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายล้อรถเข็นภายใต้แบรนด์ CM-WHEEL® ล้อของเราได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในประเทศที่มาจากหลากลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมโรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคารเพื่อการพาณิชย์ ฯลฯ ให้การยอมรับเรา

Featured In:
cm group1689
astm internationnal
anti bacterial
Shopping Cart
Scroll to Top